Lifestyle met een pittig randje
RSS icoon Email icoon
 • Algemene Voorwaarden

  Voorwaarden voor deze website:

  1) Bij aanwijzingen voor een ontoelaatbaar of wederrechtelijk gebruik heeft www.nandalove.nl het recht, de door u ingevoerde gegevens te verifiëren, eventueel de toegang tot deze gegevens te blokkeren, en de toegang van u onmiddellijk te blokkeren.

  2) Nandalove heeft het recht de toegang van een klant te allen tijde te blokkeren of toegang tot de site te ontzeggen, indien in strijd met algemene voorwaarden wordt gehandeld.

  3) Nandalove is gerechtigd, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

  4) Het gebruik van de entertainmentdiensten binnen Nandalove zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

  5) Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Rotterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.

  6) Het is niet toegestaan om verhalen / teksten en/of foto’s te kopiëren van www.nandalove.nl en te plaatsen c.q. te hergebruiken op een andere site of voor enig ander doeleind te gebruiken.

  7) Alle verhalen en andere teksten en/of foto’s zijn eigendom van Nandalove.

  8) Het is onder geen beding toegestaan om op Nandalove te spam te verspreiden.

  9) Op deze website zullen geen herkenbare foto’s geplaatst worden van Nandalove zelf. Dit i.v.m. haar privacy. Ook zullen de namen van klanten aangepast worden in verhalen, dit voor de privacy van de klanten. Ook zullen er geen uitspraken gedaan worden voor en bij wie Nanda Love werkzaam is.